PRINCE2 ® je registrovaná ochranná známka AXELOS Limited. Swirl logo™ je ochranná známka AXELOS Limited.

Projektové riadenie

Viac

Akreditované kurzy projektového riadenia PRINCE2® Foundation  + Practitioner

Kurzy manažérskych kompetencií: firemná etiketa a protokol, riešenie a prevencia konflitov, interkultúrna komunikácia a ďalšie.

Viac Viac

Odborná komunikácia

Kurzy anglického a ruského jazyka pre komerčnú sféru.

Odborné preklady obchodných a právnych dokumentov.


Odborné preklady

Viac

Manažérske kompetencie

Akreditované školenia riadenia projektov podľa metodiky PRINCE2®

Manažérske kurzy

Kurzy tzv. mäkkých manažérskych zručností

Kurzy sú zamerané hlavne na komunikačný aspekt manažérskych zručností. Využívame pritom nielen bohaté terotetické vedomosti, ale aj priame skúsenosti z pôsobenia v nadnárodných firmách, ako aj v multilaterálnej aj ekonomickej diplomacii.

Firemná etiketa a protokol

Naučíme účastníkov základom etikety a protokolu so zameraním na firemné prostredie. Pridanou hodnotou kurzu je zdôraznenie interkultúrnych rozdielov a ich vplyvu na firemnú kultúru a etiketu.

Predchádzanie a riešenie konfliktov

Vyjednávanie v rámci firmy, prevencia konflitov a ich riešenie.


Využitie mediácie v hospodárskej sfére

Účastníci sa oboznámia s možnosťami mimosúdneho riešenia sporov v rámci firmy aj medzi firmami v súlade so Zákonom 420/2004 o mediácii.

Interkultúrna komunikácia vo firemnej sfére

v čase celosvetovej globalizácie je potrebné, aby riadiaci pracovníci firiem chápali interkultúrne rozdiely a ich vplyv na správanie sa zamestnancov, ako aj obchodných partnerov.

Prezentačné zručnosti vo firemnej sfére + anglický jazyk pre prezentácie

Veľa schopných manažérov nepostúpi vyššie len preto, lebo výsledky svojej práce ndokážu dobre predať. Naučíme vás ako efektívne prezentovať vedeniu firiem výsledky svojej práce aj návrhy na ďalší postup. Určené pre stredný a vyšší manažment firiem. Odborná angličtina pre prezentácie vyplňa chýbajúcu časť zručností.

Základy prejavov na verejnosti

Podľa vyýskumov je strach z prejavu na verejnosti väčší ako strach zo smrti. Naučíme účastníkov prekonať strach z prejavu na verejnosti. Základom štruktúry rôznych typov prejavov, verbálnej aj neverbálnej komunikácie.

Etika a zodpovedné podnikanie

Firemná etika a zodpovedné podnikanie ako  nástroj na zníženie podnikateľského rizika.

Späť <<