PRINCE2 ® je registrovaná ochranná známka AXELOS Limited. Swirl logo™ je ochranná známka AXELOS Limited.

Projektové riadenie

Viac

Akreditované kurzy projektového riadenia PRINCE2® Foundation  + Practitioner

Kurzy manažérskych kompetencií: firemná etiketa a protokol, riešenie a prevencia konflitov, interkultúrna komunikácia a ďalšie.

Viac Viac

Odborná komunikácia

Kurzy anglického a ruského jazyka pre komerčnú sféru.

Odborné preklady obchodných a právnych dokumentov.


Odborné preklady

Viac

Manažérske kompetencie

Akreditované školenia riadenia projektov podľa metodiky PRINCE2®

Prince2® Practitioner

je kurz pokročilej úrovne projektového manažmentu podľa PRINCE2. Pred absolvovaním kurzu PRINCE2 Practitioner je potrebné absolvovať kurz projektového riadenia PRINCE2 Foundation u našej spoločnosti alebo u inej akreditovanej tréningovej organizácie, prípadne získať vedomosti úrovne PRINCE2 Foundation samoštúdiom a zložiť certifikačnú skúšku PRINCE2 Foundation.

Prince2® Foundation +  Practitioner

Späť <<

Akreditovanou tréningovou organizáciou (ATO) poskytujúcou nami ponúkané školenia PRINCE2 je POTIFOB, s.r.o.

Viac