PRINCE2 ® je registrovaná ochranná známka AXELOS Limited. Swirl logo™ je ochranná známka AXELOS Limited.

Projektové riadenie

Viac

Akreditované kurzy projektového riadenia PRINCE2® Foundation  + Practitioner

Kurzy manažérskych kompetencií: firemná etiketa a protokol, riešenie a prevencia konflitov, interkultúrna komunikácia a ďalšie.

Viac Viac

Odborná komunikácia

Kurzy anglického a ruského jazyka pre komerčnú sféru.

Odborné preklady obchodných a právnych dokumentov.


Odborné preklady

Viac

Manažérske kompetencie

Akreditované školenia riadenia projektov podľa metodiky PRINCE2®

Prince2® Foundation +  Practitioner

Akreditovanou tréningovou organizáciou (ATO) poskytujúcou nami ponúkané školenia PRINCE2 je POTIFOB, s.r.o.

Naše certifikačné kurzy PRINCE2 realizujeme ako otvorené, polootvorené i vnútrofiremné. Ak máte záujem o ponuku vnútrofiremných školení PRINCE2 na mieru, kontaktujte nás prosím.

PRINCE2 Foundation je kurz projektového manažmentu pokrývajúci základy metodiky projektového riadenia PRINCE2.

PRINCE2 Practitioner je dvojdňový certifikačný kurz projektového riadenia, na konci ktorého účastníci absolvujú rovnomennú medzinárodnú certifikačnú skúšku APMG. Úspešní absolventi skúšky obdržia prestížny medzinárodný certifikát projektového manažéra a môžu používať titul PRINCE2 Registered Practitioner.

Odborná komunikácia v cudzom jazyku

Kurzy anglického a ruského jazyka pre hospodársku sféru od úrovne A2 až po úroveň C2 (podľa metodiky CEFR).

Kurzy sú určené pre stredný a vyšší manažment firiem, ale aj pre záujemcov z radov verejnosti, ktorí cítia, že nedostatočné ovládanie cudzieho jazyka ich brzdí odbornom aj kariérnom raste.

Viac

Manažérske kurzy

Kurzy tzv. mäkkých manažérskych zručností

Kurzy sú zamerané hlavne na komunikačný aspekt manažérskych zručností. Využívame pritom nielen bohaté terotetické vedomosti, ale aj priame skúsenosti z pôsobenia v nadnárodných firmách, ako aj v multilaterálnej aj ekonomickej diplomacii.

Odborné preklady

Odborné preklady obchodných a právnych dokumentov.

V oblasti prekladov sa zameriavam výlučne na preklady odborných textov ekonomického a právneho charakteru, ktoré nejako súvisia s predmetom mojich konzultačných a školiacich aktivít.

Viac Viac Kontakty